skenitde

POVEDOMIE - MONITORING

Vytlačiť

Progress Report - 01.03.2015 - 31.08.2016

V rámci prípravy priebežnej správy – MidTerm Report sa čiastočne vyhodnotili výsledky projektu, ktoré boli už v tejto fáze merateľné. Presné a detailné vyhodnotenie výsledkov a výstupov projektu bude až po ukončení projektu. Uvedené dosiahnuté výsledky predstavujú priamy dopad projektových aktivít. Výsledky sú zatiaľ splniteľné, keďže projekt pokračuje až do 31.8.2017.

Vytlačiť

Monitoring projektu SMAPUDE - 25.07.2016

V rámci prípravy priebežnej správy – MidTerm Report sa čiastočne vyhodnotili výsledky projektu, ktoré boli už v tejto fáze merateľné. Presné a detailné vyhodnotenie výsledkov a výstupov projektu bude až po ukončení projektu.

Vytlačiť

Monitoring projektu SMAPUDE - 28.05.2015

V rámci prípravy priebežnej správy – MidTerm Report sa čiastočne vyhodnotili výsledky projektu, ktoré boli už v tejto fáze merateľné. Presné a detailné vyhodnotenie výsledkov a výstupov projektu bude až po ukončení projektu.

Vytlačiť

Prieskum verejnej mienky

Na začiatku projektu bol zrealizovaný prieskum verejnej mienky prostredníctvom spoločnosti Mediaresearch Slovakia. Prieskum bol zameraný na tri kategórie spoločnosti – široká verejnosť, štátna správa a súkromný sektor. Druhý prieskum povedomia o využívaní obnoviteľných zdrojov energie, najmä biomasy a solárnej energie sa zrealizoval na stredných školách z celého Slovenska zapojených do projektu. Do projektu zapojiť sa prejavilo záujem 38 stredných škôl s rôznym zameraním.

TOPlist